Köszöntő, bemutatkozás

IVÓVÍZKÉSZLETEINKET VÉDJÜK - VIZBÁZISOK JELLEMZŐIT KUTATJUK 

 

 A „KÚTFŐ - a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó  nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által” című, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 számú projekt az Észak-magyarországi régió felszín alatti vízkészleteinek komplex vizsgálatából kiindulva új kutatási módszerek kipróbálásával és hidrogeológiai információ-szerzéssel kíván a régió, és az ország számára fontos megállapításokat tenni, és nemzetközi hálózatokba bekapcsolódni.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, mint az Észak-magyarországi régió egyik meghatározó műszaki kutatóhelye elkötelezett aziránt, hogy szem előtt tartva a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás globális kihívásait és regionális aspektusait, a több évtizede kialakított felszín alatti vizekhez kapcsolódó kompetenciáit továbbfejlessze. Célunk, hogy hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel és piaci szereplőkkel együttműködve javítsuk a kutatóhely nemzetközi megítélésén és kutatóinak nemzetközi láthatóságán. A fejlesztést a Kutatási tervben megjelölt célzott alapkutatást úgy kívánjuk elérni, hogy közben az Észak-magyarországi régió munkaerő piaci helyzetét javítjuk (a régióban tartva közel 20 fiatal kutatót), és a régió felszín alatti vízkészleteinek fenntartható gazdálkodását is elősegítjük. 

A modern hidrogeológia elmélet fontos mérföldköve a lokális és regionális felszín alatti áramlási rendszerek elméletének bevezetése, ami Tóth József 1963-ban publikált cikkéhez köthető. Az elmélet mérnöki alkalmazhatósága terén kutatások eddig Magyarországon nem folytak, ezért e projekt keretében tervezett hidrogeológiai alapkutatás kiemelt célja az áramlási rendszerek vizsgálatának mérnöki és vízgazdálkodási aspektusainak kutatása, a fenntartható hévíz-, ásvány-, gyógy- és ivóvíz-készletgazdálkodással, az antropogén hatásokkal, az ökohidrogeológiával, a porózus és karsztos készletekkel kapcsolatos komplex, multidiszciplináris kutatási feladatok végrehajtása. 

A modern hidrogeológia elmélet fontos mérföldköve a lokális és regionális felszín alatti áramlási rendszerek elméletének bevezetése, ami Tóth József 1963-ban publikált cikkéhez köthető. Az elmélet mérnöki alkalmazhatósága terén kutatások eddig Magyarországon nem folytak, ezért e projekt keretében tervezett hidrogeológiai alapkutatás kiemelt célja az áramlási rendszerek vizsgálatának mérnöki és vízgazdálkodási aspektusainak kutatása, a fenntartható hévíz-, ásvány-, gyógy- és ivóvíz-készletgazdálkodással, az antropogén hatásokkal, az ökohidrogeológiával, a porózus és karsztos készletekkel kapcsolatos komplex, multidiszciplináris kutatási feladatok végrehajtása.